Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Zespół dłoni, stóp i ust, czyli choroba bostońska: etiologia, obraz kliniczny i terapia -

Zespół dłoni, stóp i ust, czyli choroba bostońska: etiologia, obraz kliniczny i terapia

nr 1 (05)/maj 2013

Zespół dłoni, stóp i ust, czyli choroba bostońska: etiologia, obraz kliniczny i terapiai

Słowa kluczowe: enterowirusy, Coxsackie, infekcja, pęcherzyki, dłonie, podeszwy

Zespół dłoni, stop i ust to infekcja enterowirusowa, szczegolnie częsta u dzieci, ktorej nagły wzrost występowania obserwowano pod koniec 2012 roku w Polsce. W obrazie klinicznym po okresie gorączki, dreszczy, biegunki i wymiotów dominują pęcherzyki i plamki na dłoniach, podeszwach stóp i na twarzy. Zmiany te można pomylić z alergicznymi zmianami kontaktowymi, świerzbem, plamicą, a nawet ospą wietrzną. W postępowaniu terapeutycznym kładzie się nacisk przede wszystkim na zachowanie odpowiedniej higieny i nawadnianie pacjenta, natomiast zewnętrzne preparaty antyseptyczne, środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe stanowią leczenie drugiego rzutu. Choroba ta może także dotyczyc osob dorosłych, u których z reguły ma cięższy przebieg. Schorzenie to rzadko doprowadza do groźnych dla zdrowia powikłań ogólnoustrojowych.

Hand, foot and mouth disease: patogenesis, clinical presentation and therapy

Key words:  enteroviruses, Coxsackie, infection, blisters, hands, soles of the feet

Hand, foot and mouth disease is a contagious infection that occurs especially in children and the sudden increase in incidence of this disease was observed at the end of 2012 in Poland. Clinically, after a period of fever, chills, diarrhea and vomiting appear several blisters and maculeson the hands, soles of the feet and on the face. These changes can be confused with allergic contact changes, scabies, purpura and even chicken pox. In the therapeutic approach the most important thing is appropriate patient care and rehydratation, and external antiseptic preparations, antipyretic and analgesic agents are the second-line treatment. This disease can also affect adults, who generally have more severe symptoms. This disease rarely leads to life-threatening systemic complications.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku