Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Choroby przebiegające z fotonadwrażliwością u dzieci. Obraz kliniczny i postępowanie

Choroby przebiegające z fotonadwrażliwością u dzieci. Obraz kliniczny i postępowanie

nr 1 (05)/maj 2013

Choroby przebiegające z fotonadwrażliwością u dzieci. Obraz kliniczny i postępowanie

Słowa kluczowe: fotodermatozy, leczenie, fotoprotekcja

Wśród chorób przebiegajacych z nadwrażliwością na promieniowanie ultrafioletowe (ultraviolet radiation, UVR) wyróżnia się wiele jednostek. Fotonadwrażliwość należy podejrzewać zwłaszcza wówczas, gdy obserwuje się rumień lub inne wykwity skórne zlokalizowane na skórze eksponowanej na UVR, wyraźnie odgraniczone od skory chronionej przed działaniem słońca. Rozpoznanie fotodermatoz ustala się na podstawie szczegółowo zebranego wywiadu i badania fizykalnego, a niekiedy przydatne są dodatkowe badania laboratoryjne. Podstawą terapii jest stosowanie odpowiedniej fotoprotekcji.W artykule przedstawiono najczęściej występujące jednostki z grupy fotodermatoz, tj. idiopatyczne i powstające pod wpływem czynników zewnętrznych.

Skin diseases with photosensitivity. Clinical picture and therapy

Key words:  photodermatoses, treatment, photoprotection

Skin diseases with photosensitivity encompass many entities. Photosensitivity is characterized by the presence of erythema and other skin changes localized on UVR-exposed skin. Diagnosis of photodermatoses is based on detailed medical history, physical examination, in some cases additional laboratory tests are required. Mainstay therapy is photoprotection. In the article basic photodermatoses including idiopathic and triggered by exogenous factors are described.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku