Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Ryzyko ekspozycji na promieniowanie UV a właściwe stężenie witaminy D

Ryzyko ekspozycji na promieniowanie UV a właściwe stężenie witaminy D

nr 1 (05)/maj 2013

Ryzyko ekspozycji na promieniowanie UV a właściwe stężenie witaminy D

Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe, fotoprotekcja, witamina D

W pracy poglądowej omówiono szkodliwe oraz korzystne oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na skórę człowieka, aspekty ochrony przeciwsłonecznej i jej wpływ na zaopatrzenie organizmu w witaminę D.

The risk of exposition to UV radiation and propper concentration of vitamin D

Key words: ultraviolet radiation, photoprotection, vitamin D

The paper describes the problem of positive and negative effects of ultraviolet radiation on human skin, photoprotection and its influence on vitamin D supplementation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku