Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Obraz zmian skórnych w przebiegu infekcji wirusowych u dzieci

Obraz zmian skórnych w przebiegu infekcji wirusowych u dzieci

nr 2 (06)/listopad 2013

Obraz zmian skórnych w przebiegu infekcji wirusowych u dzieci

Słowa kluczowe: wirusy, objawy skórne

Choroby wirusowe skóry są rozpowszechnione na całym świecie u wszystkich ras. Mogą być wyłącznym objawem infekcji wirusowej lub przebiegać z objawami ogólnymi. W ciągu ostatnich lat opisano "nowe" choroby wirusowe skóry. Ich obraz często jest niecharakterystyczny. W dużej części przypadków nie jest postawione prawidłowe rozpoznanie.

Overview of skin changes during viral infections in children

Key words:  virus, skin symptoms

Virus diseases are common among all the human races. They can be only the virus infection symptom or might develop with general symptoms. The new skin virus diseases have been described recently. Image of lesions is often uncharacteristic. A lot of examples are not diagnosed properly.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku