Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Ulerythema ophryogenes: etiologia, obraz kliniczny i terapia

Ulerythema ophryogenes: etiologia, obraz kliniczny i terapia

nr 2 (06)/listopad 2013

Ulerythema ophryogenes: etiologia, obraz kliniczny i terapia

Słowa kluczowe: keratynizacja, rogowacenie mieszkowe, ulerythema ophryogenes, rogowacenie mieszkowe czerwone bliznowaciejące, zanik robakowaty, rogowacenie mieszkowe bliznowaciejące, zespół Noonan

Rogowacenie mieszkowe czerwone bliznowaciejące (ulerythema ophryogenes) jest dość rzadką jednostką dermatologiczną, często współistniejącą z innymi odmianami rogowacenia mieszkowego, atopią bądź poważniejszymi wadami wrodzonymi w przebiegu różnych zespołów genetycznych, np. zespołu Noonan. Wykwitami pierwotnymi są drobne, liczne, hiperkeratotyczne, przymieszkowe grudki na podłożu rumieniowym.
Zmiany lokalizują się symetrycznie, najczęściej na twarzy, tuż nad brwiami. Mogą pojawić się też na skroniach i bocznych częściach policzków. Często ustępując, pozostawiają bliznowacenia, zanik skóry, a także trwałe wyłysienie.
W artykule przedstawiono klasyfikację choroby i dotychczas poznaną etiopatogenezę. Przedstawiono również diagnostykę różnicową i dostępne metody terapeutyczne.

Ulerythema ophryogenes: etiology, clinical features and therapy

Key words:  keratinization, keratosis pilaris, ulerythema ophryogenes, keratosis pilaris atrophicans faciei, atrophoderma vermiculata, keratosis follicularis spinulosa decalvans, Noonan syndrome

Keratosis pilaris atrophicans faciei (ulerythema ophryogenes) is a rare dermatological disease, often coexisting with other types of follicular keratosis, atopy, and serious birth defects in the course of various genetic syndromes, such as Noonan syndrome. Original patches are small, numerous, hyperkeratotic, erythematous papules. Changes are localized symmetrically, usually just above the eyebrows. They can also occur at the temples, the sides of the cheeks. Often disappear, leaving scarring, skin atrophy, and permanent alopecia. This article presents the classification of disease etiology, the differential diagnosis and available treatment methods.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku