Rada programowa

 • prof. dr hab. Waldemar PLACEK (Przewodniczący)
 • dr inż. Jacek ARCT
 • prof. dr hab. Grażyna BRONIARCZYK-DYŁA
 • prof. dr hab. Magdalena CZARNECKA-OPERACZ
 • dr n. med. Anna GÓRKIEWICZ-PETKOW
 • prof. Eckart HANEKE (Niemcy)
 • prof. Andreas KATSAMBAS (Grecja)
 • prof. dr hab. Andrzej KASZUBA
 • prof. dr hab. Julia KRUK-JEROMIN
 • prof. dr hab. Andrzej LANGNER
 • prof. dr hab. Sławomir MAJEWSKI
 • prof. dr hab. Barbara RASZEJA-KOTELBA
 • prof. Robert A. SCHWARTZ (USA)
 • prof. dr hab. Anna SYSA-JĘDRZEJOWSKA
 • prof. dr hab. Jacek SZEPIETOWSKI
 • prof. dr hab. Adam WŁODARKIEWICZ
 • prof. dr hab. Hanna WOLSKA
 • dr hab. n. med. Barbara ZEGARSKA
 • dr n. med. Hana ZELENKOVÁ (Słowacja)

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku