Rada naukowa

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej KASZUBA (Przewodniczący)
 • dr inż. Jacek ARCT, prof. WSZKiPZ
 • dr n. med. Ewa CHLEBUS
 • dr n. med. Anna CHOCZAJ-KUKUŁA (Wlk. Brytania)
 • prof. dr hab. n. med. Mieczysława CZERWIONKA-SZAFLARSKA
 • prof. dr hab. n. med. Iwona FLISIAK
 • dr n. med. Grażyna KAMIŃSKA-WINCIOREK
 • prof. dr hab. n. med. Maria KORNACKA
 • prof. dr hab. n. med. Janusz KSIĄŻYK
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej LANGNER
 • prof. dr hab. n. med. Barbara RASZEJA KOTELBA
 • dr n. med. Ryszard RATAJCZAK
 • prof. dr hab. n. med. Ewa ROBAK
 • dr n. med. Danuta ROSIŃSKA-BORKOWSKA
 • dr Lidia RUSZKOWSKA
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy SZCZAPA
 • dr n. med. Ewa SZPRINGER
 • dr n. med. Aleksandra WILKOWSKA

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku