Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Etiopatogeneza bielactwa nabytego

nr 1
(1)/kwiecień-maj 1999

Etiopatogeneza bielactwa nabytego

Bielactwo jest chorobą polegającą na występowaniu odbarwionych plam w skórze wskutek uszkodzenia melanocytów. Bielactwo
może być uwarunkowane genetycznie. Etiologia nie została w pełni wyjaśniona.
Powstawanie bielactwa tłumaczy się trzema teoriami: autoimmunologiczną, autocytotoksyczną i neurogenną.

Etiology of vitiligo

The destruction of melanocytes cause depigmented maculae of the skin.
The disease is called vitiligo. Vitiligo can be genetic disease.
Ethiopathology is unknown. Various theories such as the autoimmune, autocytotoxic and neural have been proposed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku