Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Cellulite

nr 2 (2)/czerwiec-lipiec 1999

Cellulite

W pracy przedstawiono poglądy dotyczące nazewnictwa, patogenezy, objawów klinicznych i leczenia Cellulite.

Cellulite

This paper presents various views relating to the term, its pathogenesis, clinical symptoms and treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku