Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nowe spojrzenie na klasyfikację i funkcje gruczołów potowych skóry – choroby gruczołów potowych apokrynowych –

Nowe spojrzenie na klasyfikację i funkcje gruczołów
potowych skóry - choroby gruczołów potowych apokrynowych

nr 5 (16)/wrzesień-październik 2001

Nowe spojrzenie na klasyfikację i funkcje gruczołów
potowych skóry - choroby gruczołów potowych apokrynowych

W artykule została przedstawiona budowa, funkcje i klasyfikacja
gruczołów potowych (w tym ostatnio wyodrębnionych
gruczołów apoekrynowych i anogenitalnych) oraz choroby
gruczołów potowych apokryfowych.

New aspects in classification and function of skin sweat glands - apocrine sweat glands diseases

This article presents morphology, physiology and classification of
sweat glands (including recently separated apoeccrine and anogenital
glands), and pathology of apocrine sweat glands.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku