Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Solaria – za czy przeciw? –

Solaria - za czy przeciw?

nr 5 (16)/wrzesień-październik 2001

Solaria - za czy przeciw?

U większości osób korzystających korzystających solariów
można wywołać różnie nasiloną opaleniznę. Często jednak
wystąpienie jej poprzedza rumień, a towarzyszy - swiąd i nudności.
Wskazania do stosowania solariów do celów leczniczych są
minimalne (ewentualnie w atopowym zapaleniu skóry).
Solaria powinny być bezwzględnie przeciwwskazane w kolagenozach i
szeregu innych schorzeń dermatologicznych, dermatologicznych także u
osób będących pod wpływem substancji swiatłouczulających. Częste
stosowanie solariów prowadzi do przyspieszonego starzenia się
skóry, ze szczególną możliwością uszkodzenia jej
głębszych struktur. Stwarza ponadto zagrożenie zwiększeniem
zapadalności na nowotwory nabłonkowe. Najbardziej niepokojące są coraz
liczniejsze doniesienia o związku opalania w solariach z występowaniem
czerniaka złośliwego. złośliwego tych wszystkich względów
opalanie w solariach powinno być jak najmocniej odradzane.

Tanning salons - pro and contra?

Majority of subjects using sunbeds develop tan of different intensity.
However it is frequentlyaccompanied by side effects like erythema,
itching, nausea. Therapeutical use of sunbeds is minimal. Tanning beds
should be contraindicated in lupus erythematosus and many other skin
disorders. Particularly their use may be dangerous in subjects taking
photosensitizing drugs or using some cosmetics. Long-term risk of
frequent exposures to sunbeds include photoaging and possibility of
increased cancer development. The most serious consequence may be
induction of malignant melanoma. Therefore use of sunbeds should be
actively discouraged.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku