Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Prerosacea – patogeneza i leczenie –

Prerosacea - patogeneza i leczenie

nr 6 (17)/listopad-grudzień 2001

Prerosacea - patogeneza i leczenie

Prerosacea może o wiele lat wyprzedzać rozwój trądziku
różowatego. Najbardziej charakterystyczne zmiany w prerosacea
to: hyperreaktywność naczyń oraz flushing. Nadmierna ekspozycja na
światło słoneczne i terapeutyczne może zapobiec dalszej progresji zmian
trądziku różowatego.

Prerosacea-pathogenesis and treatment

Prerosacea may precede the development of rosacea for many years. The
most characteristic symptoms are hyperreactivity of small vessels and
flushing. Intensive sun exposure may aggravate prerosacea. Proper
prophylaxis and treatment may prevent progression of rosacea.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku