Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Podstawy kriochirurgii w dermatologii: kriochirurgia w nienowotworowych schorzeniach skóry –

Podstawy kriochirurgii w dermatologii: kriochirurgia w nienowotworowych schorzeniach skóry

nr 6 (17)/listopad-grudzień 2001

Podstawy kriochirurgii w dermatologii: kriochirurgia w nienowotworowych schorzeniach skóry

Kriochirurgia jest skuteczną metodą wykorzystywaną w licznych chorobach
skóry. Jej celem jest spowodowanie ograniczonej nekrozy tkanek,
zależnie od rodzaju zmiany chorobowej. Jako kriogenów
najczęściej używa się ciekłego azotu, podtlenku azotu i dwutlenku
węgla. Ciekły azot jest stosowany jako kriogen z wyboru, gdyż pozwala
osiągnąć najniższą temperaturę mrożenia, jest najbardziej uniwersalny i
skuteczny w leczeniu nowotworów. Pozostałe znajdują zastosowanie
w leczeniu zmian łagodnych, nienowotworowych lub przedrukowych.
Wybóbór techniki zabiegu zależy nie tylko od rodzaju
zmiany chorobowej, ale także od preferencji operatora. Stosuje się
metodę natryskową, kontaktową lub zamrażanie za pomocą tamponów
zanurzanych w ciekłym azocie. Zalety kriochirurgii sprawiają, że jest
ona metodą z wyboru, postępowaniem alternatywnym lub terapią
wspomagającą. Powikłania zdarzają się rzadko.
W ostatnich latach kriochirurgia znalazła zastosowanie w różnych
dziedzinach medycyny, coraz większe także w dermatologii. Poza
nowotworami skóry i stanami przedrukowymi ma szerokie
zastosowanie w leczeniu nienowotworowych schorzeń skóry, takich
jak choroby wirusowe, zmiany naczyniowe, bliznowe i w wielu innych
dermatozach. Najczęściej używane w kriochirurgii do znieczulenia są:
lignokaina w aerozolu lub krem EMLA. Znieczulenie przewodowe wg
Obertas, natryskowe lub blokady wykonuje się wyjątkowo.

The basis for cryosurgery In dermatology: cryosurgery In Bering skin diseases

Cryosurgery is an effective modality for treatment of many cutaneous
diseases. The objective of cryosurgery is to cause selective necrosis
of tissue, the extent of which depends on the type of lesion. Some
available cryogenic agents include liquid nitrogen, nitrous oxide and
carbone dioxide. Liquid nitrogen is the cryogen of choice because it is
the coldest, most versatile and effective for treatment of malignant
lesions. The other cryogens have usefulness for the treatment of begin
or premalignant conditions.
The choice of which technique to use depends not only on the lesion but
also on the personal preference of the operator. Spray, cryoprobe and
dipstick technique are used. Advantages of cryosurgery result in, it
can be used as a treatment of choice, as an alternative method or as an
adjunckt to other methods. Complications are not common.
Indications in various medicine fields and in dermatology has increased
during the last years. Apart from malignant or premalignant skin
conditions cryosurgery is used in benign skin diseases, such as: virus
diseases, angiomas, keloides and other disorders of the skin.
Lignocaine spray or EMLA cream are the most frequent used anesthesia.
Conduction anesthesia according to Oberst and segmental anesthesia are
carried exceptionally.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku