Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Systemy laserowe w leczeniu nadmiernego owłosienia –

Systemy laserowe w leczeniu nadmiernego owłosienia

nr 6 (17)/listopad-grudzień 2001

Systemy laserowe w leczeniu nadmiernego owłosienia

W pracy omówiono podstawowe fakty potrzebne dla zrozumienia
zasad działania laserów przeznaczonych do usuwania nadmiernego
owłosienia. Budowa, fizjologia oraz dystrybucja melaniny w obrębie
włosa i mieszka włosowego warunkują skuteczność zabiegów, a
także ich liczbę potrzebną dla utrzymania efektu. Przedstawiono
najważniejsze wskazania, przeciwwskazania, najczęściej spotykane
powikłania, metody oraz warunki przeprowadzenia poprawnej epilacji
laserowej. Porównano również poszczególne systemy
laserów epilacyjnych wraz z krótkim ich opisem.

Laser systems in hair removal

The paper presents essential facts for understanding the mechanisms of
laser hair removal. The structure, physiology and melanin distribution
in the hair and its follicle induce the efficacy of laser therapy and
the number of treatments needed for long-term effects. There are given
most important indications, contraindications, side effects and
conditions for ideal laser hair removal. There is also comparison of
certain laser systems available in Poland with short description of
their parameters and possibilities of treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku