Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Technika pobierania wycinków skórnych oraz drobnych zabiegów dermatochirurgicznych z uwzględnieniem sposobu znieczulania

nr 2 (2)/czerwiec-lipiec 1999

Techniki pobierania wycinków skórnych oraz drobnych zabiegów dermatologicznych z uwzględnieniem sposobu
znieczulenia

Pobieranie wycinków skórnych jest jedną z najprostszych i najczęściej używanych technik w praktyce lekarskich. Wycinek należy pobrać wtedy, gdy zmiana skórna jest podejrzana o nowotwór, we wszystkich chorobach pęcherzowych, diagnozowanych
techniką immunofluoroscencji, a także w schorzeniach, w których nie jest możliwe postawienie diagnozy bez badania histopatologicznego.
Najczęściej wycinki skórne pobiera się skalpelem lub za pomocą biopsji punktowej. Przy pomocy sztanc można również usuwać w całości niektóre zmiany skórne. Artykuł omawia techniki pobierania wycinków skórnych, drobne zabiegi dermatochirurgiczne i techniki miejscowych znieczuleń.

The techniques of skin biopsy with some surgical procedures and local anesthesia in dermatology

Biopsy of the skin is one of the simplest, most rewarding diagnostic techniques in medical practice. Biopsy is indicated in all skin lesions that are suspected of being neoplasm, in all bullous disorders using immunofluoroscence simultaneously, and in all dermatological disorders in which a diagnosis is not possible by clinical examination alone. A common technique for diagnostic biopsy is the use of the scalpel or punch biopsy. The purpose of curettage is also the complete removal of
a dermal lesion. This paper reviews some of the currently available techniques for taking skin biopsies, dermatosurgery procedures carried out under local anesthesia.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku