Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Cellulite – praca przeglądowa (2) –

Cellulit: praca przeglądowa (2)

nr 1 (18)/styczeń-luty 2002

Cellulit: praca przeglądowa (2)

Zwyrodnienie tłuszczowe typu kobiecego (gynoid lipodystrophy - GLD)
jest tematem niezwykle kontrowersyjnym. Zbyt mała wiedza dotycząca
czynników etiopatogenetycznych, a także oportunizm
niektórych lekarzy i mediów podsyciły dyskusję dotyczącą
podstaw naukowych tego schorzenia. Artykuł niniejszy stanowi przegląd
teorii dotyczących cellulitu - w aspekcie klinicznym,
epidemiologicznym, histopatologicznym i terapeutycznym.

Cellulite: a review (2)

Gynoid lipodystrophy (cellulite) is an extremely controversial topic. A
lack of knowledge regarding specific aetiopathogenic factors, as well
as the opportunism of some professionals and the media, has fuelled
debate regarding the scientific basis of this condition. This article
reviews the clinical, epidemiological, histopathological and
therapeutic aspects of cellulite.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku