Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Patofizjologia blizn potrądzikowych – krótki opis mechanizmu ich powstawania –

Patofizjologia blizn potrądzikowych - krótki opis mechanizmu ich powstawania

nr 1 (18)/styczeń-luty 2002

Patofizjologia blizn potrądzikowych - krótki opis mechanizmu ich powstawania

Występowanie trądziku jest zjawiskiem oczekiwanym w okresie
dojrzewania. Jednak pojawienie się tej choroby powoduje długotrwałe
psychiczne i fizyczne następstwa dla dotkniętego osobnika. Przegląd
dostępnych na ten temat danych ilustruje patofizjologiczny ciąg
powstawania blizn potrądzikowych: od mikrozaskórników do
tragicznego punktu końcowego w postaci wytworzenia się wypukłych lub
wklęsłych blizn. Powstawanie blizn przy występowaniu trądziku ma wiele
różnych form i może być wyjaśniane poprzez głębokość i ostrość
występującego wcześniej stanu zapalnego oraz zdolność organizmu
jednostki do leczenia tych zmian chorobowych. Proces powstawania blizn
potrądzikowych powoduje u wielu osób obniżenie nastroju oraz
zanik aktywności społecznej, ale jest możliwym do uniknięcia wynikiem
nie leczonego lub nieprawidłowo leczonego trądziku. Sposób
leczenia będzie zależał od powstałej w wyniku choroby topografii blizn.

Post-acne scarring: a short review of its pathophysiology

The onset of acne is an expected phenomenon in adolescence. However,
its arrival produces long-term psychological and physical sequelae for
the individual. A review of available data illustrates the
pathophysiological sequence of the advent of post-acne scarring from
its humble beginnings as a microscopic comedone to its eventual
devastating end point of indented or exophytic scars. Acne scarring
shows many different forms and is explainable by the depth and severity
of the antecendent inflammation and the ability of the individual to
heal these lesions. Post-acne scarring is debilitating and socially
disabling for many and is the avoidable outcome of untreated or
inadequately treated acne. Treatment will depend on the resultant scar
topography.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku