Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Toksyma botulinowa zamiast chirurgii estetycznej

nr 2 (2)/czerwiec-lipiec 1999

Toksyna botulinowa zamiast chirurgii estetycznej

Toksyna botulinowa jest skutecznym środkiem terapeutycznym w leczeniu
stanów związanych z nadmiernym skurczem mięśni. Ma ona
również zastosowanie w innych stanach chorobowych oraz w
kosmetologii. Opisano zmiany zmarszczek twarzy po podaniu miejscowym
toksyny.

Botulinum toxin may replace esthetic surgery

Local injections of botulinum toxin are an effective method of treating
clinical situations caused by excessive muscle spasma. The toxin is
also used in the treatment of other medical disorders as well as in
cosmetology. Improvement of facial wrinkles after a local injection of
botulinum toxin is presented.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku