Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie nadmiernej potliwości –

Leczenie nadmiernej potliwości

nr 2 (19)/marzec-kwiecień 2002

Leczenie nadmiernej potliwości

Nadmierna potliwość dotyczy 0,5% populacji między 15 a 40 rokiem życia.
Przyczyną poszukiwania skutecznej metody leczenia tej choroby stało się
znaczne upośledzenie społecznego funkcjonowania dotkniętych nią
osób. Dezodoranty i antyperspiranty okazują się być
niewystarczające w leczeniu tego schorzenia. Stale doskonalone techniki
chirurgiczne, mające na celu usunięcie gruczołów potowych, są
nadal związane z dużym ryzykiem powikłań. Neurochirurgiczny zabieg
sympatektomii, przeprowadzany już od wielu lat metodą endoskopową
transtorakalną, jest bardzo skuteczny, jednak również
obciążający i nie pozbawiony działań niepożądanych. Na tle tych metod
na szczególną uwagę zasługuje miejscowe zastosowanie toksyny
botulinowej jako skutecznej i mało inwazyjnej metody.

Tratment modalities in hyperhidrosis

Hiperhydrosis affects 0,5% of population at the age between 15 and 40.
As it appears to be socially embarrassing condition it requires an
effective way of treatment. Deodorant and antiperspirant are the
strategies that cannot be found as an appropriate solution. Surgical
techniques, although effective and permanently improved, are still
related with high adverse event ratio. The endoscopic transthoracic
sympathectomy as one of the neurosurgical attempt is technically
demanding and can be followed by some serious adverse event. The method
of botulinum toxin type A injections looks to be save and effective
alternative.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku