Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ izotretynoiny na jakość życia pacjentów z ciężkimi postaciami trądziku pospolitego

nr 3 (92)

Wpływ izotretynoiny na jakość życia pacjentów z ciężkimi postaciami trądziku pospolitego

słowa kluczowe: trądzik zwyczajny, izotretynoina, retinoidy, jakość życia pacjenta
Wprowadzenie: Trądzik pospolity jest powszechnie występującym schorzeniem, diagnozowanym głównie w okresie od pokwitania do 3. dekady życia. Do jego etiopatogenezy zalicza się predyspozycje genetyczne, czynniki hormonalne, przerost gruczołów łojowych, nadreaktywność mieszków włosowych oraz obecność Propionibacterium acnes. Widoczne zmiany na skórze wywierają znaczny wpływ na obniżenie samopoczucia i samooceny pacjenta, tworzą barierę psychiczną w zachowaniach społecznych. Kuracja izotretynoiną jest metodą leczenia trądziku, która wpływa na każdy z wywołujących go patogennych czynników.
Celem pracy jest wykazanie wpływu izotretynoiny podawanej doustnie na poprawę jakości życia pacjentów z ciężkimi postaciami trądziku.
Materiał i metody: Do badania włączono 30 pacjentów ze średnio nasilonym trądzikiem pospolitym.
Wpływ choroby na jakość życia oceniono w dwóch punktach czasowych, na podstawie zmodyfikowanego kwestionariusza DLQI (Dermatology Life Quality Index; AY Finlay & GK Khan).
Wyniki: Przed leczeniem 97% badanych przyznało, że dolegliwości skórne stanowiły dla nich poważny problem w kontakcie z przyjaciółmi, 80% odczuwało zakłopotanie spowodowane wyglądem skóry, a 67% krytycznie oceniało wpływ stanu skóry na współżycie seksualne. Po zakończeniu kuracji u 100% pacjentów leczonych doustną izotretynoiną zaobserwowano poprawę jakości życia.
Wnioski: Izotretynoina jest obecnie lekiem w terapii ciężkich i umiarkowanych postaci trądziku z tendencją do bliznowacenia i u chorych, którzy nie reagują na konwencjonalne terapie przeciwtrądzikowe.
Leczenie izotretynoiną poprawia jakość życia pacjentów, obniża poziom lęku oraz zmniejsza stan depresyjny wywołany trądzikiem pospolitym.

Influence of the isotretinoin on quality of patients’ life with severe types of acne vulgaris

key words: acne vulgaris, isotretinoin, retinoids, quality of patient’s life
Introduction: Acne is a very common illness. It is mostly diagnosed in people aged from puberty to mid-thirties. Genetical predispositions, hormonal factors, overgrowth of sebaceous gland and presence of Propionibacterium acnes are the most important etiopathological factors of the disease.
Skin lesions which appear on visible places on the body, make barrier for ill people, increase stress level and may cause stigmatization. Therapy with isotretinoin is the most successful method because it influences every pathogenic factor that causes the acne.
The aim of the work is to reveal the influence of oral isotretinoin during anti-acne therapy on the
quality of patients’ life.
Materials and methods: 30 patients with acne vulgaris were included into the study. The influence of illness on the quality of patients life was judged in two points of time, on the base of modified questionnaire DLQI (Dermatology Life Quality Index; AY Finlay & GK Khan).
Results: Before the therapy with using oral isotretinoin 97% of patients said, that changes on skin caused a lot of problems during meetings with friends, 80% patients felt embarrassed because of skin condition, 67% noticed negative effects of acne on their sexual life. After the therapy with using oral isotretinoin, 100% patients indicated improvement of the quality of life.
Conclusions: Isotretinoin is nowadays one of the most effective therapy of acne with tendency to scaring and in therapy of patients who did not obtained the result to conventional anti-acne therapies.
Therapy with isotretinoin improves quality of patients’ life, reduces fear level and depression that is strongly connected with acne.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku