Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych - gwarancje i przepisy

nr 3 (92)

Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych - gwarancje i przepisy

słowa kluczowe: kosmetyki, Safety Assessor, Unia Europejska, MoS, Cosmetics Europe
Branża kosmetyczna to prężnie rozwijająca się gałąź przemysłu Unii Europejskiej. Produkty kosmetyczne stosowane są w dzisiejszych czasach przez wszystkie grupy społeczne. Towarzyszą one człowiekowi praktycznie przez całe życie, niezależnie od płci i rasy. W związku z tak dużą popularnością kosmetyków należy zapewnić konsumentom bezpieczeństwo związane z ich stosowaniem.
Celem artykułu jest omówienie aktualnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa stosowania kosmetyków.

Safety of cosmetic preparations – guarantees and regulations

key words: cosmetics, Safety Assessor, European Union, MoS, Cosmetics Europe
The cosmetic industry is a rapidly growing industry of the European Union. Cosmetic products are used today by all social groups. They accompany a human with a lifetime, regardless of gender or race. Due to such high popularity of cosmetics, provide consumers with safety associated with the use of these products.
The aim of the study was to discuss the current regulations concerning the safety of cosmetics and applicable in the European Union.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku