Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie pary wodnej w leczeniu żylaków

nr 3 (92)

Zastosowanie pary wodnej w leczeniu żylaków

słowa kluczowe: para wodna (SVS), choroba żylna, CEAP
Poszukiwanie wciąż nowych metod leczenia żylaków wynika z dążenia do osiągnięcia coraz większego odsetka sukcesu po zabiegu pierwotnym. Dotychczas stosowane metody jedynie
w połączeniu ze sobą dają lepszy efekt terapeutyczny. W ostatnich latach nowe nadzieje pokłada się w zastosowaniu kleju medycznego do zamykania niewydolnych żył oraz pary wodnej.
Choroby żył to problem społeczny i ekonomiczny. Wydatki na leczenie, zwłaszcza powikłań choroby żylnej, są olbrzymie. Populacja zagrożona chorobą żylną waha się od 12,4% do 51,6%.
Na podstawie analizy randomizowanych badań stwierdzono, że nie ma dzisiaj statystycznie istotnych różnic między klasycznym strippingiem a skleroterapią, laserem czy metodą RF. Istnieją jedynie różnice jakościowe: szybszy powrót do aktywności codziennej, mniejszy ból, prostsza i krócej trwająca procedura. W tej sytuacji wprowadzenie do lecznictwa kolejnej mało inwazyjnej procedury, jaką jest para wodna, wydaje się interesujące.

The use of steam in the treatment of varicose veins

key words: steam vein sclerosis (SVS), venous disease, CEAP
Looking for new methods for treatment of varicose veins results from stirving for reaching increasingly higher percentage of successful effects after primal procedure. Methods used so far give better therapeutic effect only when they are combined. In the last years new expectations are resposed in the usage of medical glue or steam for inefficient veins sclerosis.
Venous diseases are social and economic problem. Costs of treatment, especially venous disease complications, are huge. Population at risk of venous disease vary between 12.4% and 51.6%.
Based on randomized analysis it was ascertained that there is no statistically significant differences between classic stripping and sclerotherapy, laser or RF method. There are only qualitative differences: faster return to daily activity, less pain, more simple and shorter procedure. In this situation bringing another therapeutics procedure, which is steam, seems to be interesting.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku