Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Związek między problemami skórnymi a niezadowoleniem z własnego ciała i poczuciem własnej wartości u kobiet po porodzie

nr 3 (92)

Związek między problemami skórnymi a niezadowoleniem z własnego ciała i poczuciem własnej wartości u kobiet po porodzie

słowa kluczowe: okres po porodzie, defekty skórne, niezadowolenie z wyglądu ciała, „metamorfoza mamy”
Wprowadzenie: Ciało kobiety ulega znacznej przemianie podczas ciąży i po urodzeniu dziecka.
Większość kobiet postrzega te zmiany jako negatywne, wpływające na niezadowolenie z własnego wyglądu.
Cel pracy: Celem pracy była ocena zmian, które zachodzą w wyglądzie ciała w czasie ciąży i po porodzie. Zbadano związek między tymi zmianami a niezadowoleniem z własnego ciała i poczuciem wartości po urodzeniu dziecka.
Materiał i metody: Materiał badany stanowiła autorska ankieta przeprowadzona na 74 respondentkach. Kobiety biorące udział w badaniu podzielono na dwie grupy (grupa 1, FG – średnia wieku 29 lat; grupa 2, SG – średnia wieku 45 lat).
Wyniki: 90% badanych zauważyło znaczne zmiany w wyglądzie ciała po urodzeniu dziecka. Większość kobiet, niezależnie od wieku i liczby ciąż, doświadczyła zmian, takich jak: rozstępy na piersiach (37%) i brzuchu (63%), wiotka skóra (45%), obwisły brzuch (54%), obwisłe piersi (59%). Większość kobiet (59%) określiła je jako zmiany negatywne i mające wpływ na niższą atrakcyjność.
Wnioski: Satysfakcja z wyglądu własnego ciała wśród matek pogarsza się po porodzie. Zmiany w wyglądzie, które pojawiły się w czasie ciąży, okazały się przyczyną gorszego samopoczucia. Społeczna presja ma wpływ na chęć odzyskania wyglądu ciała sprzed ciąży. Kobiety coraz częściej decydują się po porodzie na operacje plastyczne, aby osiągnąć społecznie oczekiwany idealny wygląd ciała.

Relationship between common skin conditions of pregnancy and postpartum and body dissatisfaction and self-esteem among mothers

key words: pregnancy, postpartum, skin disorders, body dissatisfaction, mommy makeover
Introduction: A woman’s body undergoes significant changes during and after pregnancy. For many women these changes are perceived negatively, resulting in body dissatisfaction, or a negative body image.
The aim of the study: The purpose of this study was to examine women's body changes during pregnancy and postpartum period. The relationship between the body changes and the body dissatisfaction among women was examined.
Material and methods: Seventy-four women completed the authors' self designed questionnaire.
Participants were divided according to the age into two groups (First Group, FG – average age 29 years old; Second Group, SG – average age 45 years old).
Results: 90% of all participants experienced significant body changes after child delivery. Most women regardless to the age and number of births noticed body changes such as striae gravidarium of breasts (37%) and abdomen (63%), loose and stretched skin (45%), flabby belly (54%) or loose breasts (51%). Among 74 cases 49 defined postpartum body changes as ”negative”. Most women (59%) reported significant changes that had influence on their lower attractiveness.
Conclusions: Mother's body satisfaction worsened after pregnancy and during postpartum period.
The reasons of lower self-esteem found in this study were body changes occurred during pregnancy.
Social pressure of ideal body image affects women to get back the prepregnancy appearance.
To achieve the social expectations postpartum women more often decide to undertake surgery procedures called ”mommy makeover”.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku