Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Terapia fotodynamiczna w trądziku pospolitym –

Terapia fotodynamiczna w trądziku pospolitym

nr 2 (19)/marzec-kwiecień 2002

Terapia fotodynamiczna w trądziku pospolitym

W pracy przedstawiono współczesne poglądy na leczenie trądziku
pospolitego metodą fotodynamiczną z zastosowaniem światła niebieskiego
o długości fali 407-420 nm, wykorzystującą zdolność Propionibacterium
acnes do syntezy porfiryn. Terapia ta może być uznana za wspomagającą w
postępowaniu z pacjentami z umiarkowanie ciężką postacią trądziku
grudkowo-krostkowego.

Photodynamic therapy in acne vulgaris

Contemporary literature data on photodynamic therapy in acne vulgaris
using blue light (407-420 nm) and a natural source of porphyrins
synthesised by Propionibacterium acnes bacteria was presented. This therapy could be as an adjuvant one in cases of moderate acne vulgaris.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku