Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Przydatność nowego retinoidu – retinaldehydu – do stosowania miejscowego w leczeniu wczesnej fazy trądziku różowatego i teleangiektazji twarzy –

Przydatność nowego retinoidu - retinaldehydu - do stosowania
miejscowego w leczeniu wczesnej fazy trądziku różowatego i
teleangiektazji twarzy

nr 2 (19)/marzec-kwiecień 2002

Przydatność nowego retinoidu - retinaldehydu - do
stosowania miejscowego w leczeniu wczesnej fazy trądziku
różowatego i teleangiektazji twarzy

Retinaldehyd jest pochodną retinolu albo b-karitenoidów.
Enzymatycznie ulega przemianie do kwasu retinowego oraz estrów
retinylowych i retinoli. Po zamianie w kwas witaminy A działa na
receptory RXR i RAR. Docelowymi komórkami retinaldehydu są
keratynocyty, fibroblasty i komórki endotelialne. Działa na
profilerację, różnicowanie, redukuje zaskórniki, moduluje
metaloproteinazy i inhibitory, apoptozę, indukuje ekspresję CD44,
działa profilaktycznie na degradację kolagenu spowodowaną UV i
stymuluje jego syntezę. Retinaldehyd jest wskazany w leczeniu starzenia
skóry spowodowanego światłem, liszaja twardzinowego i
zanikowego, trądziku różowatego, reakcji naczyniowych i trądziku
zwyczajnego. Leczono pacjentów z powodu teleangiektazji i
trądziku różowatego I°. Przedstawiono wyniki kliniczne i
dermatogramy.

A new retinoid - retinaldehyd - for topical application in an early rosacea phase and face teleangiectasiae

Retinaldehyd (RAL) is a derivative of retinol or beta-carotens. In the
epidermis RAL is enzymatically convert to retinoic acid (RA) or retinol
and retinyl esters. After transformation in RA acts on receptors RXR
and RAR. Target of retinaldehyd are keratinocytes, fibroblasts and
endothelil cells. RAL is very well tolerated by the skin. Topical
indicates biologic activity on proliferation, differentiation of cells,
reduce commedones, modulate metaloproteinazes, and inhibitors,
apoptosis, induces expression of CD44, is profilactic on degradation of
collagen induces UV and stymulate collagen synthesis. Retinaldehyd is
indicated to the treatment of photoaging of the skin, lichensclerosus
and atrophicus, rosacea, vascular reactions and acne vulgaris. We
treated patients with teleangiectasiae or I° rosacea. Results are
impressive. Dermatograms and photos of the results were presented.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku