Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Medyczne metody poprawy stanu i estetyki paznokci

Słowa kluczowe: paznokcie, aspekty estetyczne, choroby paznokci, łamliwe paznokcie, tik nawykowy, starzenie się paznokci, czerniak paznokci
Paznokcie odgrywają istotną rolę w codziennym życiu jako narzędzia wielofunkcyjne - chronią końcówki palców oraz poprawiają ich możliwości sensoryczne. Mają też ogromne znaczenie estetyczne. Ich rzeczywiste lub subiektywnie postrzegane osłabienie zawstydza pacjentów i motywuje do zasięgnięcia porady lekarza. Jakkolwiek efektywne leczenie wielu chorób paznokci jest obecnie możliwe, większość znanych metod w dalszym ciągu okazuje się nieskuteczna w leczeniu powszechnych dolegliwości, takich jak łamliwe i kruche paznokcie.

Medical means to improve the condition and aesthetics of the nails

Keywords: nails, aesthetic aspects, nail diseases, brittle nails, habit tic, nail aging, nail melanoma
The nails have important functions such as being extremely versatile tools in daily life they protect the tip of the digit and enhance the sensory capabilities of the finger tip. They are also of enormous aesthetic importance. Their real and assumed weaknesses are often embarrassing and motivate patients to seek medical advice. However, whereas many nail diseases can now be effectively treated such common ailments like brittle fragile nails still resist most therapies.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku