Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Trądzik odwrócony z towarzyszącymi zmianami typu piodermii zgorzelinowej

Trądzik odwrócony z towarzyszącymi zmianami typu piodermii zgorzelinowej

Słowa kluczowe: trądzik odwrócony, piodermia zgorzelinowa
Trądzik odwrócony i piodermia zgorzelinowa są rzadkimi zapalnymi chorobami skóry, które często współistnieją z zapalnymi chorobami systemowymi. Acne inversa to schorzenie o charakterze przewlekłym lub nawracającym. Zmiany mają charakter nacieków ropnych, przetok i bliznowacenia, zlokalizowanych w dołach pachowych, pachwinach i okolicy narządów płciowych. Związek z chorobą Crohna, łuszczycą, piodermią zgorzelinową i seronegatywnymi zapaleniami stawów sugeruje etiologię immunologiczną. Pacjenci z trądzikiem odwróconym i piodermią zgorzelinową z reguły wymagają leczenia wieloma metodami i często nie reagują na standardowe formy terapii.
Autorka przedstawia przypadek 53-letniego mężczyzny, u którego współistnienie ciężkiej postaci trądziku odwróconego i piodermii zgorzelinowej zostało powikłane posocznicą.

Acne inversa associated with pyoderma gangrenosum

Key words: acne inversa, pyoderma gangrenosum
Acne inversa and pyoderma gangrenosum are both rare inflammatory skin conditions that are associated with systemic inflammatory diseases. Acne inversa is chronic or relapsing scarring disease, manifested by recurrent formation of abscesses, fistulating sinus and scarring of the axillae, groins and perineum. The association with Crohn disease, psoriasis and pyoderma gangrenosum, as well as the seronegative arthropathies, suggests a common immunopathogenesis.
All patients require multiple therapeutic agents because of their diseases (acne inversa and pyoderma gangrenosum) and often poorly response to standard therapies.
The case is described of a 53-year-old man with the association of severe acne inversa with pyoderma gangrenosum complicated by sepsis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku