Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Laserowa terapia skojarzona w trądziku różowatym - obserwacje

Laserowa terapia skojarzona w trądziku różowatym – obserwacje

Słowa kluczowe: trądzik różowaty, patofizjologia schorzenia, rumień, teleangiektazje, przerost tkanki łącznej, terapia laserowa, IPL, laser frakcyjny, laserowa terapia skojarzona
Trądzik różowaty to przewlekłe zapalne schorzenie skóry o niejasnej etiologii i nie do końca wyjaśnionej patofizjologii. Występuje u obu płci, jednak wskaźnik prewalencji jest wyższy u kobiet. Obserwuje się go między 30. a 50. r.ż., u osób z jasną skórą, jasnymi włosami, zwłaszcza o celtyckim i północnoeuropejskim pochodzeniu. Zmiany chorobowe zajmują głównie centralną część twarzy (policzki, nos, czoło, podbródek). Charakteryzują się mnogością wykwitów, występowaniem rumienia, teleangiektazji, zmian grudkowych, krostkowych oraz przerostu tkanki łącznej. Za czynniki wpływające na rozwój choroby uważa się podłoże genetyczne, zaburzenia endokrynne, stres, ekspozycję na zmiany temperatury, słońce i wysiłek fizyczny. Podkreśla się rolę mediatorów zapalnych, występowanie zmian naczyniowych i zmian degeneracyjnych macierzy skóry właściwej.
IPL to skuteczna metoda leczenia zmian naczyniowych, z rumieniem i teleangiektazjami w centralnej części twarzy. Laser frakcyjny skutecznie wygładza skórę w przypadku przerostu tkanki łącznej (rhinophyma). Leczenie trądziku różowatego z użyciem tych skojarzonych metod jest generalnie dobrze tolerowane przez pacjentów i nie wymaga większego przygotowania. Obarczone jest niskim ryzykiem (szybko przemijających) objawów niepożądanych. Okres rekonwalescencji trwa krótko. W związku z tym laserowa terapia skojarzona jest polecana przez dermatologów w leczeniu rosacea.

Combined laser therapy in rosacea – observations

Key words: rosacea, pathophysiology of disease, erythema, teleangiectasis, rhinophyma, laser therapy, IPL, fractional photothermolysis, combined laser treatment
Rosacea is a chronic inflammatory skin disease with unclear etiology and not exactly explained patophysiology. It afflicts women and men as well though prevalence rate is higher for women. It is observed in people between 30 and 50 years old, with light hair and pale skin, especially with celtic and north european origins. Skin lesions are localized mostly in the central part of the face (cheeks, nose, forehead, chin). Characteristic for this disease is skin eruption with erythema, teleangiectasis, papulopustular and pustular lesions and rhinophyma. Factors that affect the development of disease are: genetic background, endocrine disorder, stress, exposition to sun, change of temperature and physical activity. The role of inflammatory mediators, occurrence of vessels changes and degenerative changes of dermal matrix is emphasized.
Lasers and lasers-like (IPL) devices most commonly employed in the treatment of rosacea-associated erythema and teleangiectasis. IPL is an effective method of the vessels treatment with the erythema and teleangiectasis in the central part of the face. Fractional laser effectively smooths the structure of the skin in the rhinophyma cases. Lasers and light-based treatment of rosacea is generally well-tolerated with relatively little preoperative preparation. It presents low risk of transitory and mild side effects. Futhermore, with short or no downtime, is well-tolerated by the patients. Combined laser therapy is recommended in rosacea treatment by dermatologists.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku