Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ wybranych alfa-hydroksykwasów (AHA) na funkcje bariery ochronnej naskórka

Wpływ wybranych alfa-hydroksykwasów (AHA) na funkcje bariery ochronnej naskórka

Słowa kluczowe: bariera ochronna naskórka, hydroksykwasy, natłuszczenie skóry, nawilżenie skóry
Wprowadzenie: Bariera ochronna naskórka jest elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania skóry. Wszelkie zaburzenia zarówno jakościowe, jak i ilościowe w jej strukturze mogą skutkować podatnością na podrażnienia, alergie i dermatozy zapalne. Na prawidłową budowę jej struktur wpływają warunki życia, codzienna pielęgnacja oraz niektóre składniki preparatów kosmetycznych. Hydroksykwasy, dzięki swojej budowie, przyspieszają syntezę lipidów warstwy rogowej naskórka, czyli „uszczelniają” barierę ochronną.
Celem pracy była ocena wpływu zabiegów z hydroksykwasami na odnowę bariery naskórkowej. Analizie poddano trzy kwasy o różnej budowie chemicznej, takim samym pH i stężeniu procentowym: kwas migdałowy, kwas glikolowy oraz mlekowy.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły kobiety w wieku 20-32 lat (średnia 26,4 ± 0,2 roku). Zabiegi wykonano w seriach: 4 zabiegi co 7 dni. Parametry funkcjonowania bariery naskórkowej analizowano przed serią zabiegów oraz po niej. Wykorzystano preparaty firmy Mediderma i analizer skóry Nati (Beauty of Science).
Wnioski: Zabiegi z wykorzystaniem hydroksykwasów wpływają na stan bariery naskórka. Z przeprowadzonych badań wynika, że najsilniej kondycję warstwy ochronnej naskórka poprawia kwas mlekowy.
Zabiegi z alfa-hydroksykwasami mogą być zatem wykonywane zarówno w profilaktyce, jak i terapii, zwłaszcza skóry suchej, z tendencją do podrażnień i odczynów alergicznych.

Effect of selected alpha hydroxy acids (AHAs) in skin barrier function

Key words: skin barrier, hydroxy acids, skin hydration, skin sebumetry
Background: The protective barrier of the skin is essential for the proper functioning of the skin. Any problems both qualitative and quantitative in its structure may result in susceptibility to irritation, allergies and inflammatory skin diseases. The proper construction of the structures affect living conditions, daily care and some cosmetic preparations. Hydroxy acids speed thanks to its synthesis of lipids of the stratum corneum and rebuilt the barrier.
Material and methods: The study group consisted of 50 people aged 20-30 years, treatments were performed in a series of four treatments every 7 days. Epidermal barrier function parameters were analyzed before and after a series of treatments. Used preparations of Mediderma and skin analizer Nati (Beauty of Science).
Results and conclusions: Treatment with the use of hydroxy acids affect the state of the epidermal barrier. They can therefore be carried out both in the prevention and treatment of dry skin in particular, with a tendency to irritation and allergic reactions

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku