Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Przyłuszczyca ostra lichenoidalna i ospopodobna (Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta - PLEVA, choroba Muchy-Habermanna)

Przyłuszczyca ostra lichenoidalna i ospopodobna (Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta - PLEVA, choroba Muchy-Habermanna)

Słowa kluczowe: przyłuszczyca, etiologia, leczenie
Przyłuszczyca ostra lichenoidalna i ospopodobna (Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta - PLEVA, choroba Mucha-Habermanna) cechuje się występowaniem polimorficznych zmian skórnych o charakterze pęcherzyków, grudek, krost, często z komponentą krwotoczną i martwiczą, przechodzących w owrzodzenia, strupy i ustępujących z pozostawieniem zagłębionych blizn. Wykwity najczęściej obejmują skórę tułowia. U tego samego pacjenta możemy obserwować zmiany skórne w różnym stadium rozwoju, stąd też obraz kliniczny przypomina wykwity w przebiegu ospy wietrznej. Etiologia choroby nie jest dotąd ustalona. Bierze się pod uwagę udział czynników infekcyjnych.

Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA, Mucha-Habermann disease)

Key words: parapsoriasis, etiology, treatment
Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA, Mucha-Habermann disease) is characterized by polymorphic skin lesions vesicles, papules, pustules, often with component hemorrhagic and necrotic ulcers and outgoing recessed leaving scars, usually localized within the skin of trunk. In the same patient, we can observe lesions in various stages of development, and therefore the clinical picture resembles eruptions in the course of varicella. Etiology of the disease remains unknown but infectious background has been considered.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku