Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rzadki przypadek twardzinopodobnej postaci raka podstawnokomórkowego

Rzadki przypadek twardzinopodobnej postaci raka podstawnokomórkowego

Słowa kluczowe: rak podstawnokomórkowy, postać twardzinopodobna
Raki podstawnokomórkowe są najczęstszymi nowotworami złośliwymi w populacji ludzkiej. W zależności od cech klinicznych i histologicznych wyróżnia się wiele typów tych nowotworów. Typ twardzinopodobny występuje z częstością około 2%. Jego obraz kliniczny często nie sugeruje podejrzenia nowotworu. Prezentowany przypadek 50-letniej pacjentki z twardzinopodobną postacią raka podstawnokomórkowego opisano z uwagi na znaczne trudności diagnostyczne, terapeutyczne oraz rzadkie występowanie.

Unusual morphea-like basal cell carcinoma - case raport

Key words: basal cell carcinoma, morphea-like
Basal cell carcinomas are the most common malignant neoplasms in human population. Depends on clinical and histological features there are many types of these carcinomas. Morphea-like type occurs with a frequency of 2%. This clinical appearance doesn’t often suggest carcinoma suspicion. We present the case of 50-year-old women with morphea-like type of basal cell carcinoma for its diagnostic and therapeutic difficulties and rare occurrence.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku