Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena działania preparatu kosmetycznego z antyoksydantami na wybrane parametry skóry dojrzałej

Ocena działania preparatu kosmetycznego z antyoksydantami na wybrane parametry skóry dojrzałej

Słowa kluczowe: wolne rodniki, antyoksydanty, starzenie
Wstęp: W procesie starzenia się organizmu zmiany zachodzące w skórze należą do najbardziej i najwcześniej widocznych. Jedną z przyczyn niekorzystnych zmian w obrębie skóry są endo- i egzogenne wolne rodniki tlenowe (ROS). Zaburzają one strukturę białek, lipidów oraz DNA, co przyspiesza proces starzenia się komórek i tkanek, a także prowadzi do rozwoju chorób.
Cel pracy: Celem było zbadanie synergii działania kompleksów związków przeciwutleniających oraz ocena skuteczności działania preparatu kosmetycznego zawierającego antyoksydantanty na wybrane parametry skóry dojrzałej.
Materiał i metody: Metodą DPPH przy wykorzystaniu techniki EPR zbadano synergię działania kompleksów: tioprolina-sylimaryna, tioprolina-kwas rozmarynowy, tioprolina-ergotioneina. Efekt synergii wyliczono z pomocą równania Hidalgo. Ocenę działania produktu kosmetycznego z antyoksydantami przeprowadzono w grupie 27 kobiet. Test trwał 4 tygodnie, produkt aplikowano 2 razy dziennie.
Wyniki: Dowiedziono, że wszystkie badane kompleksy wykazywały synergiczne działanie antyoksydacyjne, przy czym najwyższy poziom synergii uzyskano dla połączenia tioprolina-ergotioneina. Wyniki przeprowadzonych testów z udziałem ochotników potwierdziły skuteczność preparatu zawierającego tioprolinę, sylimarynę, kwas rozmarynowy i ergotioneinę w zakresie zwiększenia nawilżenia, elastyczności oraz gładkości skóry (zmniejszenie głębokości i objętości zmarszczek).
Wnioski: Badany produkt łączy działanie antyrodnikowe na poziomie komórkowym z kompleksową pielęgnacją przeciwstarzeniową.

The assessment of the efficacy of cosmetic preparation with antioxidants on selected parameters of mature skin

Key words: free radicals, antioxidants, aging
Introduction: In the process of aging changes in the skin are the earliest and most visible. Endogenous and exogenous free radicals (ROS) are one of the reason of adverse changes in the skin. They disrupt the structure of proteins, lipids and DNA, which accelerates the aging of cells and tissues and lead to disease.
The aim of the study was to investigate the synergy complexes of antioxidants and evaluate the efficacy of a cosmetic with antioxidants on selected parameters of mature skin.
Material and methods: DPPH method using EPR technique was used to identify synergy of complexes: thioproline-silymarine, thioproline-rosmarinic acid, tioproline-ergothioneine. The effect of synergy was calculated using the Hidalgo equation. Evaluation of the cosmetic product with antioxidants was performed in a group of 27 women. The test lasted 4 weeks, the product was applied two times a day.
Results: It was shown that all of the tested complexes exhibit a synergistic antioxidant effect. The highest levels of synergy were obtained for the thioproline-ergothioneine combination. The results of the tests with volunteers confirmed the efficacy of a formulation containing thioproline, silymarine, rosmarinic acid and ergothioneine to increase hydration, elasticity and smoothness of the skin (reduction of wrinkle depth and volume).
Conclusions: The cosmetic compounds showed the antiradical action at the cellular level and included into the formulations applied on the skin improved skin condition.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku