Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Małoinwazyjna korekta nosa kwasem hialuronowym i toksyną botulinową. Uwagi o powikłaniach wynikających ze specyficznych warunków anatomicznych

Małoinwazyjna korekta nosa kwasem hialuronowym i toksyną botulinową. Uwagi o powikłaniach wynikających ze specyficznych warunków anatomicznych

Słowa kluczowe: korekta nosa, kwas hialuronowy, toksyna botulinowa, anatomia nosa
Autorki przedstawiły przykłady korekty nosa na podstawie zgromadzonej przez siebie dokumentacji fotograficznej.
W materiale wyróżniono dwie grupy pacjentów: 1 – osoby młode po urazach lub z defektami wrodzonymi, 2 – osoby starsze. W drugiej grupie, posiłkując się teorią Lambrosa, wytłumaczono zmiany zachodzące w kształcie nosa w trakcie życia osobniczego.
Zabiegi wykonywano kaniulą, najczęściej z trzech dojść w znieczuleniu miejscowym. W niektórych przypadkach podawano wspomagająco toksynę botulinową w mięsień obniżacz przegrody nosa. Dokonano przeglądu literaturowego powikłań związanych z anatomią tej okolicy – zaburzeń ukrwienia prowadzących do bardzo poważnych powikłań, takich jak martwica koniuszka nosa czy ślepota. Przedstawiono drogi szerzenia się infekcji oraz zaburzenia czucia. Poruszono także laryngologiczne aspekty wykonywanych zabiegów, np. zaburzenia drożności nosa.

Low invasive nose correction with hialuronic acid and botulinum toxin. Notes about complications due to specific anatomical conditio

Key words: nose correction, hyaluronic acid, botulinum toxin, nose anatomy
The authors have provided examples of rhinoplasty on the basis of photographic documentation of own cases.
The material distinguished two groups of patients: 1 – young people after injuries or congenital defects, 2 – the elderly patients. Authors explained changes in the shape of the nose during an individual's life according to Lambros theory.
Treatments were performed from threes sites under local anesthesia. In some cases, treated with adjunctive botulinum toxin into the depressor of nasal septum muscle.
A review of literature related complications anatomy of the area – disorders of blood circulation leading to serious complications such as necrosis of the tip of the nose, or blindness was presented. The paper presents the way of spreading the infections and sensory disturbances. Laryngological aspects of treatment and nasal disorders after the treatment were raised.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku