Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zabiegi estetyczne u chorych na łuszczycę

Zabiegi estetyczne u chorych na łuszczycę

Słowa kluczowe: łuszczyca, estetyka, jakość życia
Łuszczyca jest przewlekłą, nawrotową, zapalną dermatozą, na którą choruje około 1-3% populacji. Pacjenci z łuszczycą przeżywają swoją chorobę bardzo emocjonalnie. Otoczenie źle reaguje na zmiany łuszczycowe, niekiedy nawet z odrazą – wpływa to na obniżenie jakości życia, co zostało potwierdzone wieloma badaniami.
Na obniżenie jakości życia, a nawet powstawanie wtórnych zaburzeń psychicznych w przebiegu łuszczycy, składa się wiele przyczyn, m.in. nieprzyjemne doznania fizyczne będące wynikiem choroby, utrudnienia w życiu codziennym oraz ograniczenie kontaktów społecznych. Ponadto pacjenci często mają ogromne problemy z akceptacją własnego ciała. Dlatego, poza skutecznym („czystym”) leczeniem, szukają często sposobów na poprawę swego wyglądu, a także zapobiegania procesom starzenia się. Niestety, ze względu na możliwość ryzyka zaostrzenia zmian skórnych (objaw Köbnera), aktywna łuszczyca jest przeciwwskazaniem do większości zabiegów estetycznych. W pracy przedstawiono zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej, które mogą być wykonywane u pacjentów z łuszczycą. Należą do nich m.in. zabiegi nawilżające, łagodzące, ozonoterapia, fale radiowe bipolarne, zabiegi hiperbaryczne i karboksyterapia. W okresie remisji choroby, mogą być wykonywane – z dużą ostrożnością – peelingi chemiczne, mezoterapia, laseroterapia oraz iniekcje toksyny botulinowej.

Aesthetic procedures in psoriatic patients

Key words: psoriasis, esthetics, quality od life
Psoriasis is a chronic, recurrent, inflammatory dermatosis, which affects approximately 1-3% of the general population. Patients with psoriasis experience their condition very emotionally. Their social environment reacts badly to psoriasis, sometimes even with disgust. Skin lesions in psoriasis have a huge impact on the reduction of quality of life, which has been confirmed by many studies. Reduced quality of life, and even psychiatric disorders in patients with psoriasis are the results of many factors, including unpleasant physical sensations resulting from the illness, difficulties in life and reduction of social contacts. Patients with psoriasis have often huge problems with self-acceptance.
Therefore, in addition to the effective ("clean") treatment, patients are often looking for ways to improve their appearance, as well as preventing the aging process. Unfortunately, due to the potential risk of exacerbation of skin lesions (Koebner phenomenon), active psoriasis is a contraindication to most aesthetic procedures.
The paper presents the procedures used in aesthetic medicine, which can be performed in patients with psoriasis. These include for example moisturizing and soothing procedures, ozone therapy, intraceuticals, radiofrequency, carbosyntheraphy. Chemical peels, mesotherapy, laser and Botox injections are the procedures which can also be performed, but only in the period of remission and with caution.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku