Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Karboksymetyloceluloza usieciowana: nowa klasa wypełniaczy

Karboksymetyloceluloza usieciowana: nowa klasa wypełniaczy

Słowa kluczowe: wypełniacz, karboksymetyloceluloza sieciowana, BDDE, technologia, ochrona HA, regeneracja
Zastosowanie sieciowanej karboksymetylocelulozy (CMC) można uznać za początek nowej ery wypełniaczy do regeneracyjnych zabiegów przeciwstarzeniowych w dermatologii estetycznej. Preparat jest łatwy w użyciu i bezpieczny jak kwas hialuronowy, ale bardziej skuteczny i dający dłużej utrzymujące się efekty wypełnienia. Karboksymetyloceluloza to polimer używany w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, a także obecny w wielu standardowych produktach przemysłowych, zatwierdzonych przez FDA. W formie sieciowanej, o bardzo niskiej zawartości BDDE, była badana przez ponad 10 lat i została zatwierdzona przez włoską Wyższą Izbę Sanitarną (ISS). Innowacja w stosunku do preparatów zawierających kwas hialuronowy polega na zupełnym braku protein i endotoksyn bakteryjnych, ponieważ substancja ta nie jest pochodzenia zwierzęcego ani bakteryjnego. Ponadto karboksymetyloceluloza ma możliwość inhibicji enzymu hialuronidazy, co oznacza, że chroni kwas hialuronowy w macierzy pozakomórkowej, a także może wydłużać czas utrzymywania się wcześniejszych wypełnień z użyciem HA, działając konserwująco i regeneracyjnie. Sieciowana CMC nie powoduje efektów ubocznych i dłużej utrzymuje się w miejscu podania, ponadto można ją podać w mniejszej objętości. Dozwolone jest użycie do iniekcji, w zależności od preferencji lekarza, zarówno cienkich igieł każdego rozmiaru, jak i mikrokaniuli. Preparat pozostaje plastyczny w miejscu podania, co pozwala na synergię z innymi technikami. Należy podkreślić rzeczywiste działanie przeciwstarzeniowe: karboksymetyloceluloza nie stymuluje fibroblastów, nie wywołuje zwłóknień (typ I kolagenogenezy) i chroni naturalny endogenny kwas hialuronowy, zapeniając dobry efekt estetyczny.

Cross-linked carboxymethylcellulose: the new class of fillers

Key words: filler, cross-linked carboxymethylcellulose, CMC, BDDE, technology, protection of HA, regeneration
Crosslinked carboxymethylcellulose, the dawn of a new class of injectable implants for a regenerative anti-aging in aesthetic medicine: manageable and safe as hyaluronic acids but with a more effective and long-lasting filler effect. The polymer is a base present and available in the food industry, pharmaceuticals, and other industry standard products, approved by the FDA. In the crosslinked form, with very low amounts of BDDE, has been studied for over 10 years and has been approved by the Italian ISS. The innovation compared to HA is to be both free of proteins that of possible bacterial endotoxins, since not of animal, or bacterial, but even synthetic origin. It also has inhibitory activity on the enzyme hyaluronidase, which means that the carboxymethylcellulose respects and prolongs the HA present in the extracellular matrix, but also that can extend the life of the previous filling implants, this means conservative and regenerative action. The cross-linked CMC is a polymer with excellent characteristics, with no side effects, longer life, requiring less volumes, The extrusion (viscosity) is permitted, according to the preferences of the physician, through every small caliber needle or micro-cannula needle, remains elastic at the site of implantation, allows synergy with other techniques. A real anti-aging activity should be emphasized: it does not stimulate the fibroblasts, does not lead to fibrosis (collagenesis type I) and protects the endogenous HA, offering a good aesthetic performance.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku