Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skuteczności i tolerancji połączenia mocznika, ceramidu i fizjologicznych lipidów w pielęgnacji suchej skóry –

Ocena skuteczności i tolerancji połączenia mocznika, ceramidu i fizjologicznych lipidów w pielęgnacji suchej skóry

nr 3 (20)/maj-czerwiec 2002

Ocena skuteczności i tolerancji połączenia mocznika, ceramidu i fizjologicznych lipidów w pielęgnacji suchej skóry

Suchość skóry stanowi istotny problem kliniczny. Celem pracy
była ocena efektów leczenia suchej skóry serią
preparatów zawierających połączenie mocznika, ceramidu 3 i
fizjologicznych lipidów. Już po 7 dniach stosowania
preparatów uzyskano znaczną poprawę kliniczną oraz obniżenie
wartości przeznaskórkowej utraty wody (transepidermal water
loss, TEWL). W drugim i trzecim tygodniu leczenia obserwowano dalszy,
chociaż wolniejszy, spadek wartości badanych parametrów. Dla
wszystkich badanych obszarów pomiary TEWL po 21 dniach leczenia
były statystycznie istotnie niższe (p<0,02) w stosunku do wartości
wyjściowych. Po odstawieniu preparatów wartości ocenianych
parametrów ulegały pogorszeniu. Wszystkie stosowane preparaty
były dobrze tolerowane. Badane preparaty zawierające połączenie
mocznika, ceramidu 3 i fizjologicznych lipidów są skuteczne w
leczeniu i pielęgnacji suchej skóry.

Assessment of the efficacy and tolerance of urea, ceramid and physiological lipids combination in taking care of dry skin

Dry skin is regarded as the important clinical problem. The present
study was undertaken to evaluate the effectiveness of urea, ceramid 3
and physiological lipids combination in the treatment of dry skin.
After 7 days of the therapy marked clinical improvement and decrease in
transepidermal water loss (TEWL) measurement was achieved. During the
text two weeks values of the assessed parameters continued to be
reduced. In all selected areas for TEWL evaluation after 21 days of
treatment those values were significantly (p<0,02) decreased
compared with baseline data. After discontinuation values of all
parameters increased. All used preparations were well tolerated. The
studied combination of urea, ceramid 3 and physiological lipids is very
effective in reducing of dry skin symptoms.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku