Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Fizjologiczne zmiany dermatologiczne u kobiet w ciąży

Fizjologiczne zmiany dermatologiczne u kobiet w ciąży

Słowa kluczowe: ciąża, skora, zmiany hormonalne, zmiany pigmentacyjne, zmiany naczyniowe
Podczas ciąży organizm kobiety przechodzi szereg zmian hormonalnych i anatomicznych, na skutek których ciężarna może doświadczać różnorodnych problemów natury medycznej i estetycznej, takich jak fizjologiczne zmiany w obrębie skory i jej przydatków bądź tzw. dermatozy ciążowe.
Fizjologiczne zmiany dermatologiczne powstałe w trakcie ciąży są zjawiskiem częstym, w większości maja charakter przejściowy i nie niosą ze sobą konsekwencji zdrowotnych dla matki ani dla płodu.
Zazwyczaj spowodowane są burzliwymi przemianami w obrębie układu hormonalnego (m.in. znaczne podwyższenie stężenia estrogenów we krwi). Do najczęstszych należą zmiany pigmentacyjne, zmiany naczyniowe oraz rozstępy.

Physiological skin changes in pregnant women

Key words: pregnancy, skin, hormonal changes, pigmentation changes, vascular changes
During pregnancy a woman's body passes through a series of hormonal and anatomical changes. As a result, pregnant woman may experience a variety of medical and aesthetical problems, such as skin lesions and pregnancy dermatoses.
Dermatological changes of a physiological nature arising during pregnancy are very common, mostly temporary and do not involve any health consequences for mother or fetus. Usually, they are caused by significant changes within the endocrine system, in particular an increased estrogen level in blood. The most common types of these changes are pigmentation and vascular changes, and stretch marks.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku