Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Termograficzna ocena skuteczności preparatów z wyciągiem z brązowych i czerwonych alg w pielęgnacji skóry naczyniowej

Termograficzna ocena skuteczności preparatów z wyciągiem z brązowych i czerwonych alg w pielęgnacji skóry naczyniowej

Słowa kluczowe: trądzik rożowaty, skora naczyniowa, termografia, algi
Wprowadzenie: Trądzik różowaty to częsta dermatoza o złożonej i nie w pełni poznanej etiologii.
Można przypuszczać, że podstawowym mechanizmem wyzwalającym zmiany są zaburzenia naczynioruchowe, a ich przyczyny wydaja się bardzo indywidualne. Na rozwój schorzenia mogą mieć wpływ rożne czynniki, przede wszystkim predyspozycje genetyczne, zaburzenia hormonalne, czynniki środowiskowe, a także łojotok czy też infekcje i infestacje.
Cel pracy: Celem pracy było sprawdzenie skuteczności preparatów z wyciągiem z alg z linii Iwostin
Capillin na stan skory naczyniowej.
Materiał i metody badawcze: Badania przeprowadzono w grupie 60 kobiet z cechami skory naczyniowej, podzielonych na dwie podgrupy w zależności od wieku. Probantki poddano badaniu termograficznemu za pomocą kamery termowizyjnej ThermaCAM, na wybranym obszarze skory twarzy przed kuracja i po 8 tygodniach stosowania preparatów: Iwostin Capillin Wzmacniajacy krem na naczynka na noc, Iwostin Capillin Krem intensywnie redukujący zaczerwienienia SPF 20 oraz Iwostin Capillin Płyn micelarny.
Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że w badanej grupie temperatura mierzona obniżyła się (w grupie A o 2,949899°C, w grupie B o 2,378771°C). Obie różnice były istotne statystycznie, przy poziomie współczynnika p < 0,05.
Wnioski: Właściwa pielęgnacja jest podstawa postępowania z pacjentami wykazującymi cechy skory naczyniowej i/lub trądziku różowatego zarówno w okresach zaostrzeń, jak i remisji choroby. Z przeprowadzonych badań wynika, że preparaty Iwostin Capillin ze względu na swój unikatowy skład wydają się skuteczne w pielęgnacji tego typu skory.

Thermographic assessment of the efficacy of preparations with the extract from brown and red seaweed in vascular skin care

Key words: rosacea, thermography, algae, vascular skin
Introduction: Rosacea is a common dermatosis of complex and not fully known etiology. It seems that the primary mechanism triggering changes are vasomotor disturbances and their causes seem to be very individual. Progression may be affected by various factors, primarily a genetic predisposition, hormone disorders, environmental factors, as well as seborrhea or infections and infestations.
Aim: The aim of this study was to demonstrate the effectiveness of the preparations of the Iwostin
Capillin line on vascular skin condition.
Material and Methods: The study was conducted in a group of 60 women, with the characteristics of vascular skin. Subjects in the study were subjected using ThermaCAM infrared camera, the facial skin area before and after 8 weeks of treatment with preparations: Iwostin Capillin Dilated Capillaries Night Cream, Iwostin Capillin Strenghtening Capillaries Treatment Cream SPF 20 Iwostin Capillin Micellar Lotion.
Results: The study shows that in the study group decreased temperature measured (in Group A of 2.949899 degree C, in group B of 2.378771 degree C). Both differences were statistically significant at the level of P < 0.05.
Conclusion: Proper care is the basis of management of patients exhibiting characteristics of vascular skin and/or rosacea, both in times of exacerbation and remission. The study shows that Iwostin Capillin due to its unique composition appear to be effective in this type of skin care.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku