Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie nici PDO w dermatologii estetycznej - możliwości i ograniczenia metody

Zastosowanie nici PDO w dermatologii estetycznej - możliwości i ograniczenia metody

Słowa kluczowe: nici PDO, polidioksanon, HanBang, lifting twarzy, nici haczykowe, nici wypełniaczowe
Nici z polidioksanonu (PDO) używane są w rożnych gałęziach medycyny. W ostatnich latach znalazły zastosowanie w dermatologii i medycynie estetycznej. Nici PDO, pierwotnie stosowane w Korei Płd. jako element medycyny orientalnej HanBang, wraz z rozwojem nowych technologii staja się coraz bardziej popularne w medycynie Zachodniej, w tym również w Polsce. Możliwości wykorzystania tej metody w dermatologii estetycznej są bardzo szerokie i na aktualnym etapie wiedzy, mimo pewnych ograniczeń, przyszłość nici PDO wydaje się obiecująca, zwłaszcza w aspekcie ciągłego rozwoju i powstawania kolejnych ich typów.

The use of the PDO thread in aesthetic dermatology - possibilities and limitations of the method

Key words:
PDO threads, polydioxanone, HanBang, facelift, cog threads, threads filler
Polydioxanone threads (PDO ) are used in various branches of medicine. In recent years, particularly they are used in dermatology and aesthetic medicine. PDO originally used in Korea as part of Oriental medicine Hanbang with the development of new technologies and new types of threads are becoming increasingly popular in Western medicine, including Poland. The possibility of using this method in aesthetic dermatology is very wide and on the current state of knowledge about her future, despite of some limitations looking promising, especially in the context of the continuous development of various kinds of PDO threads.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku