Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wiedzy i zachowań wobec ryzyka zachorowania na infekcyjne choroby skóry i błon śluzowych wśród użytkowników pływalni publicznych

Ocena wiedzy i zachowań wobec ryzyka zachorowania na infekcyjne choroby skóry i błon śluzowych wśród użytkowników pływalni publicznych

Słowa kluczowe: wiedza, grzybica, brodawki zwykłe, mięczak zakaźny, zapalenie cewki moczowej
Wstęp: Publiczne pływalnie stanowią potencjalne źródło infekcyjnych chorób skory i błon śluzowych – celem badania była ocena wiedzy na temat ryzyka możliwych infekcji wśród ich użytkowników.
Materiał i metody: Badanie oparto na anonimowej, autorskiej ankiecie przeprowadzonej wśród 100 użytkowników pływalni. Do opracowania i analizy wyników użyto arkusza OpenOffice.org Calc.
Wyniki: Wśród respondentów 95% wiązało infekcje dermatofitami z korzystaniem z pływalni publicznych; 76% zaliczyło do grupy infekcyjnych chorób skóry i błon śluzowych związanych z korzystaniem z pływalni infekcje grzybami drożdżopodobnymi, 56% – brodawki zwykłe, 45% – nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (NGU), a 18% – mięczaka zakaźnego. Dwadzieścia sześć procent ankietowanych zadeklarowało przebycie choroby skory i/lub błon śluzowych prawdopodobnie związanej z korzystaniem z pływalni w przeszłości. Osiemdziesiąt pięć procent badanych wiedziało, że ciepło i wilgoć sprzyjają rozwojowi dermatofitów, a 14% poprawnie wskazało wszystkie czynniki ryzyka zainfekowania dermatofitami. W przypadku zarażenia choroba skory prawdopodobnie związanego z korzystaniem z pływalni publicznych 53% ankietowanych zdecydowałoby się na konsultację u dermatologa.
Przed pójściem na basen 44% respondentów zawsze sprawdza opinie na temat czystości danej pływalni. W razie spostrzeżenia zmian skórnych u współużytkowników 17% badanych zrezygnowałoby z wizyty na pływalni, a 37% – w razie zauważenia takich zmian u siebie.
Wnioski: Wiedza na temat infekcyjnych chorób skory i błon śluzowych możliwych do nabycia na pływalniach publicznych jest niewystarczająca, a zachowania wobec ryzyka zachorowania są niewłaściwe.
Konieczna jest szersza edukacja wśród osób korzystających z tej formy aktywności fizycznej.

Evaluation of behaviour and knowledge regarding the risk of infectious skin and mucosa diseases associated with public swimming pools attendance

Key words: knowledge, mycosis, common warts, molluscum contagiosum, urethritis
Introduction: Public swimming pools are potential source of skin and mucosa infections, so maintaining the rules of hygiene is crucial to avoiding the disease acquirement. We aimed to assess the knowledge of skin and mucosa infections and behaviour among swimming pool users.
Material and methods: The research was based on anonymous, self-made survey among 100 public swimming pool users. The results have been analysed in OpenOffice.org Calc spreadsheet.
Results: 95% of respondents identified dermatophytic infections as associated with public swimming pools. 76% accuracy applied to candidosis, 56% – to common warts, 45% to non-gonococcal urethritis and 18% to molluscum contagiosum. 26% of respondents declared having had skin and/or mucosa disease possibly related to swimming pools attendance. 85% of answerers knew that warm and moist conditions contribute to dermatophytic growth and 14% correctly identified all dermatophytic infections acquirement risk factors. In case of developing a skin condition possibly connected with using a public swimming pool, 53% would consult the dermatologist. 44% of respondents always check the opinion on cleanliness of chosen public swimming pool. 17% of respondents would postpone their visit to public swimming pool in case of noticing skin lesions among other users. 37% would do so if the condition affected themselves.
Conclusions: Respondents' knowledge of skin and mucosa infections connected with public swimming pools is unsatisfactory and their behaviour concerning the risk of their acquirement is not always adequate. Spreading the information regarding this problem is necessary but also the implementation of cardiovascular disease prophylaxis in every-day clinical practice.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku