Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Etiopatogeneza, fizjologia i klinika suchej skóry

nr 2 (2)/czerwiec-lipiec 1999

Etiopatogeneza, fizjologia i klinika suchej skóry

Sucha skóra jest obecnie bardzo częstym problemem zarówno u osób zdrowych, jak i pacjentów z różnymi chorobami skóry. Etiopatogeneza suchej skóry jest złożona i związana z jej starzeniem się, wpływem szkodliwych czynników środowiska zewnętrznego czy innych chorób. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na etiopatogenezę, fizjologię i klinikę
skóry.

Dry skin ethiopathogenesis, physiology and symptomatology

Dry skin is a common complained both in healthy individuals and those with various skin diseases. Dry skin ethiopathogenesis is complex and related to its aging, external environmental factors influence and other disorders. Present views on dry skin ethiopathogenesis, physiology and symptomatology are given in this work.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku