Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Współpraca dermatologa z chirurgiem w leczeniu owrzodzeń goleni

Współpraca dermatologa z chirurgiem w leczeniu owrzodzeń goleni

Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność żylna, owrzodzenie goleni, kompresjoterapia
Przewlekła niewydolność żylna (PN˚) dotyka około 30-50 % populacji, częściej kobiety niż mężczyzn, i szacuje się, że około 1 % wspomnianych pacjentów będzie mieć w efekcie owrzodzenie goleni. Objawy niewydolności żylnej i zmiany troficzne są następstwem nadciśnienia w układzie żylnym. Owrzodzenie żylne goleni to niewątpliwie najcięższy objaw przewlekłej niewydolności żylnej. Uważa się, że kompresjoterapia jest niezastąpionym elementem procesu leczenia i profilaktyki przewlekłej niewydolności żylnej, a w efekcie owrzodzenia. Celem pracy jest przedstawienie praktycznego zastosowania kompresjoterapii na podstawie przypadków pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną.

Cooperation of dermatologist and surgeon in the treatment of leg ulcers

Key words: chronic venous insufficiency, leg ulcers, compression therapy
Chronic venous insufficiency (CVI) affects about 30-50% of the population, more women than men, and it is estimated that about 1% of these patients will have as a result leg ulcers. Symptoms of venous insufficiency and trophic changes are the result of venous hypertension. Leg ulcers is undoubtedly the hardest symptom of chronic venous insufficiency. It is believed that compression therapy is an indispensable part of the process of treatment and prevention of chronic venous insufficiency ulcers. The aim of the study is to present the practical use of compression based on cases of patients with chronic venous insufficiency.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku