Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zaburzenia bariery naskórkowej i rola emolientów w łuszczycy

Zaburzenia bariery naskórkowej i rola emolientów w łuszczycy

Słowa kluczowe: łuszczyca, bariera naskórkowa, emolienty
W pracy omówiono zaburzenia bariery naskórkowej w łuszczycy, prowadzące do zwiększonej suchości skóry w blaszkach łuszczycowych. Dokładne poznanie mechanizmów tych zaburzeń może pomóc nie tylko we właściwym doborze preparatów leczniczych, lecz także we właściwej pielęgnacji skóry.
W terapii łuszczycy szerokie zastosowanie emolientów jako uzupełnienie farmakologicznego leczenia ogólnego i miejscowego daje korzystny, addytywny efekt terapeutyczny. W wielu badaniach wykazano, że stosowanie emolientów poprawia nawilżenie warstwy rogowej i przyczynia się do szybszego ustępowania zmian oraz ma szczególnie korzystne znaczenie w określonych postaciach łuszczycy, takich jak łuszczyca pieluszkowa u niemowląt, łuszczyca w obrębie fałdów skórnych i owłosionej skóry głowy oraz w przypadkach, gdy skóra jest podrażniona lub uszkodzona, np. na skutek wcześniejszej fototerapii.

Epidermal barrier dysfunction and the role of emollients in psoriasis

Key words: psoriasis, epidermal barrier, emollients
The paper discusses skin barrier dysfunction in psoriasis, which leads to increased skin dryness in psoriatic plaques. Accurate knowledge of the mechanisms of these disorders can help not only in the proper selection of therapy, but also in proper skin care. In the treatment of psoriasis widely used emollients in addition to specialized general and local treatment brings a beneficial additive therapeutic effect.
Several studies have shown that using emollients improves the hydration of the stratum corneum and contributes to the faster recovery of changes. This therapy is particularly beneficial in certain forms of psoriasis, such as napkin psoriasis in infants, psoriasis within the folds of the skin or scalp and in the case when the skin is irritated or damaged e.g. as a result of earlier phototherapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku