Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Badania odporności wybranych próbek elastomeru silikonowego stosowanego jako materiał na implanty twarzy

Badania odporności wybranych próbek elastomeru silikonowego stosowanego jako materiał na implanty twarzy

Słowa kluczowe: silikon, implanty, korekcja, rekonstrukcja, ubytki twarzy
Jedną z najbardziej trwałych i niezawodnych metod korekcji oraz rekonstrukcji ubytków twarzy jest wszczepienie silikonowych implantów. Ten stosunkowo mało inwazyjny, możliwy do wykonania razem z liftingiem twarzy zabieg przeprowadza się zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym bądê – u pacjentów szczególnie wrażliwych – w znieczuleniu ogólnym. Silikon, głównie ze względu na bardzo dobrą biozgodność, brak reakcji alergicznych, toksycznych, karcynogennych, mutagennych oraz teratogennych, jest jednym z najbardziej powszechnie stosowanych biomateriałów. Ponadto jego bardzo dobre właściwości mechaniczne, w tym bardzo dobra sprężystość, sprawiły, że nadaje się on na różnego typu implanty stosowane w medycynie.

Tests of resistance of selected samples of silicone elastomer used as a material for facial implants

Key words: silicone, implants, correction, reconstruction, facial defects
One of the most durable and reliable methods of correction and reconstruction of facial defects is the implantation of silicone implants. This relatively minimally invasive, feasible with face lifts surgery is usually performed under local anesthetic, or particularly sensitive patients under general anesthesia.
Silicone, mainly due to the excellent biocompatibility, non-allergic, toxic, carcinogenic, mutagenic and teratogenic effects is one of the most commonly used biomaterials. In addition, its excellent mechanical properties, including a very good resilience, made it suitable for various types of implants used in medicine.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku