Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Powikłanie po podskórnej iniekcji preparatu kosmetycznego przeznaczonego do użytku zewnętrznego – opis przypadku

Powikłanie po podskórnej iniekcji preparatu kosmetycznego przeznaczonego do użytku zewnętrznego – opis przypadku

Słowa kluczowe: powikłania, wypełniacze, iniekcja podskórna
Wprowadzenie: W ostatnich latach rośnie liczba zabiegów z użyciem substancji wypełniających.
Powikłania mogą wystąpić nawet po podaniu bezpiecznego preparatu przez osobę przeszkoloną i z dużym doświadczeniem, ale ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w takim przypadku jest znacznie zredukowane.
Cel pracy: Przedstawienie przypadku pacjentki, u której dokonano iniekcji podskórnej preparatu do użytku zewnętrznego. Zabieg został wykonany w salonie fryzjersko-kosmetycznym przez personel kosmetyczny.
Opis przypadku: Pacjentka 38-letnia została przyjęta do Kliniki Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku z powodu stanu zapalnego tkanek miękkich twarzy na skutek podskórnego zdeponowania materiału kosmetycznego do użytku zewnętrznego. Przy przyjęciu stwierdzono masywny obrzęk tkanek miękkich twarzy, zaczerwienienie, naciek zapalny w miejscach iniekcji preparatu oraz liczne podbiegni ęcia krwawe i guzy zapalne z towarzyszącą podwyższoną ciepłotą ciała do 38,6°C. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono wysokie wartości parametrów ostrej fazy. W USG tkanek miękkich twarzy obserwowano cechy obrzęku, bez zbiorników płynu, z zachowaną drożnością naczyń krwionośnych.
W trakcie hospitalizacji zastosowano antybiotykoterapię, glikokortykosteroidoterapię, leki przeciwhistaminowe oraz miejscowe preparaty kortykosteroidowe, uzyskując poprawę stanu ogólnego oraz ustąpienie zmian skórnych.
Wnioski: Preparaty używane do zabiegu iniekcji podskórnej w celach estetycznych muszą mieć odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne oraz niezbędną rejestrację. Osoby wykonujące tego typu procedury muszą mieć właściwe kwalifikacje, wykazywać się doskonałą znajomością anatomii oraz dokładnie rozważyć wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

Adverse events after subcutaneous injection of cosmetic for external use only – case report

Key words: adverse events, fillers, subcutaneous injection
Introduction: The number of aesthetic procedures with the subcutaneous fillers injection is still rising.
Adverse events may occur even after approved product injection by well trained medical practitioner.
In that case, however, the risk of the adverse events is significantly reduced.
Objective: To present a patient after subcutaneous injection of cosmetic approved for external use only. The procedure was performed in the hair and beauty office by an aesthetician.
Case report: 38-years-old patient was admitted to the Department of Dermatology and Venereology, Medical University of Białystok because of the inflammation of soft tissues of the face as a result of subcutaneous deposit of the cosmetic labeled for external use only. On the day of admission massive oedema of the face soft tissue, erythema, inflammatory infiltration in the sites of injection, bruising and numerous inflammatory nodules were observed. The patient had fever as high as 38.6°C. Blood tests demonstrated high serum levels of CRP, WBC and fibrinogen. Ultrasound imaging confirmed soft tissue oedema, with no fluid collections, good patency of the blood vessels.
During the hospitalization antibiotics, intravenous and topical corticosteroids, as well as antihistamine medication were used. Improvement of the general condition, as well as almost total remission of the skin lesions and oedema were observed.
Conclusions: The products used for subcutaneous injections due to aesthetic reasons should have proper physical and chemical features and certificates. The person who performs the procedure should be a medical practitioner and must have a thorough knowledge of anatomy, indications and contraindications to specific invasive procedures.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku