Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zmiany histopatologiczne skóry po zastosowaniu peelingu chemicznego –

Zmiany histopatologiczne skóry po zastosowaniu peelingu chemicznego

nr 4 (21)/lipiec-sierpień 2002

Zmiany histopatologiczne skóry po zastosowaniu peelingu chemicznego

Peelingi chemiczne są najczęściej stosowanymi zabiegami
rewitalizującymi, zmniejszającymi oznaki starzenia się naturalnego oraz
posłonecznego skóry. Charakterystyczne makroskopowo cechy
skóry starczej są wynikiem jej zmian w obrazie histologicznym.
Na podstawie przedstawionych badań udowodniono korzystny wpływ
różnych substancji chemicznych używanych do zabiegów
złuszczania na makro- i mikroskopowy obraz skóry.

Histological changes of the skin after chemical peeling

The chemical peelings are the most often used revitalizing
interventions, which minimalise signs of the natural- and photo- aging.
The characteristic macroscopic attributes of aging skin are a result of
microscopic changes. We present researches proofing that different
chemical substances used for exfoliation have a beneficial influence
for macro- and microscopic picture of the skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku