Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ichtiol i jego renesans w nowym tysiącleciu –

Ichtiol i jego renesans w nowym tysiącleciu

nr 4 (21)/lipiec-sierpień 2002

Ichtiol i jego renesans w nowym tysiącleciu

Obecnie wśród lekarzy i farmaceutów obserwuje się
wzmożone zainteresowanie preparatami pochodzenia naturalnego
(ekstraktami roślinnymi, produktami mineralnymi i leczniczymi
preparatami medycyny ludowej). Jednym z nich jest ichtiol. Pierwsze
zapiski o jego zastosowaniu w medycynie pochodzą z XVI w. Za "ojca
ichtiolu" uważany jest dermatolog Paul Gerson Unna (1850-1929). Dzięki
niemu, ichtiol stał się znanym lekiem na obrzęki, odmrożenia, procesy
zapalne skóry. Ichtiol jest substancją powierzchniowo aktywną, w
której rozpuszcza się większość leków stosowanych
miejscowo i nierozpuszczalnych w wodzie. W preparatach złożonych do
stosowania miejscowego zwiększa efektywność kortykoidów,
chloramfenikolu i heparyny. Preparaty dermatologiczne stanowią odrębną
grupę. Wykazują działanie przeciwzapalne, antybakteryjne,
antyłojotokowe, przeciwgrzybiczne, antyegzematyczne, przeciwświądowe,
przeciwbólowe, keratolityczne, poprawiające krążenie krwi w
skórze (usprawniając tym samym resorbcję wysięku zapalnego),
antymitotyczne/przeciwłuszczycowe. Ichtiol nie jest środkiem
drażniącym, ma niski potencjał uwrażliwiania, jest łatwy w stosowaniu,
nie wywołuje fotowrażliwości skóry. Zważywszy na decyzje Unii
Europejskiej wycofujące preparaty smoły węglowej do końca roku 2002 (z
uwagi na ich działanie karcynogenne), ichtiol przeżywa renesans i
pojawia się w planach produkcyjnych wielu różnych firm.

Ichtyol and its renaissance in the new millennium

Recent years witnessed an increased interest among physicians and
pharmacists in some of the verified nature-based substances - herbal
extracts, various mineral products or folk healing preparations. Some
of the substances, the so-called basic or initial, have been employed
in practice for long decades. The first written records of its use in
medicine are from XVI century. The dermatologist Paul Gerson Unna
(1850-1929) is considered the real "father of Ichtyol". Thanks to him,
ichtyol has become a well-known and prevailing medication for the
treatment of swellings, chilblains and inflammatory skin processes.
Ichtyol is a surface active substance through which many of the local
medications insoluble in water are solved. In composite preparations
for local use, the effectiveness of corticoids, chloramphenicol, and
heparine is increased. Dermatologics are a sovereign pharmacological
group. Its effects are anti-flogistic, anti-bacterial, anti-seborrhoic,
anti-myotic, anti-ecsematous, anti-pruriginous, analgetic, keratolytic,
improves blood circulation in the skin (where by supporting resorbtion
of inflammation infiltrate), anti-mitotic/anti-psoriatic. Ichtyol is
little irritating, has a low sensibilation potential, is easy to
process, does not create light sensibilation of the skin. Considering
the EU decision to ban any local employment of tar preparations as of
the year 2002 (due to manifestable carcinogenic effect), ichtyol
experiences its renaissance and appears in manufacturing programmes of
many companies.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku