Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ciężkie postaci trądziku różowatego jako wyzwanie terapeutyczne - opis przypadków

Ciężkie postaci trądziku różowatego jako wyzwanie terapeutyczne - opis przypadków
Słowa kluczowe: trądzik różowaty, rosacea, rhinophyma, elektrokoagulacja
Trądzik różowaty (rosacea) to przewlekłe schorzenie na podłożu zaburzeń naczyniowych i łojotoku. Częściej dotyczy kobiet, ale cięższe postaci choroby zdarzają się u mężczyzn. Najtrudniejsze w leczeniu są dwie postaci rosacea: trądzik różowaty skupiony oraz trądzik różowaty z przerostem gruczołów łojowych i włóknieniem, najczęściej dotyczącymi tkanek nosa (rhinophyma). Doustna terapia izotretynoiną jest obecnie najlepszą i najskuteczniejszą z metod leczenia trądziku różowatego, zwłaszcza odmiany rhinophyma. Jednak są przypadki, w których niezbędna jest interwencja chirurgiczna lub - częściej - jej skojarzenie z ogólną farmakoterapią. Autorzy tej pracy przedstawiają dwa tego typu przypadki rosacea oraz ich terapię.

Severe rosacea as a therapeutic challenge - cases report
Key words: rosacea, rhinophyma, electrocoagulation
Rosacea is a chronic disease based on vascular disorders and seborrhea. More often it affects women, but severe forms appear in men. The most difficult to treat are two forms: rosacea conglobata and rosacea with hypertrophy of seborrheic glands and fibrosis, the most often affecting nose tissues (rhinophyma). Oral isotretinoin is nowadays the best and the most effective therapy of rosacea, especialy rhinophyma. However there are cases which require surgical intervention or - more frequently - mixing with systemic farmacology. Authors present two cases of rosacea and their therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku