Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Komplikacje po zabiegach w okolicy okołooczodołowej

Komplikacje po zabiegach w okolicy okołooczodołowej
Słowa kluczowe: komplikacje, okolica okołooczodołowa, iniekcje HA
Zabiegi odmładzające twarzy z użyciem kwasu hialuronowego (HA) zyskały w ostatnich latach dużą popularność. Rejonem istotnym dla pacjentów jest okolica oczu, a szczególnie dolina łez. Jednym z największych problemów dla lekarza wykonującego zabiegi w tym rejonie jest różnorodność występujących reakcji.
Artykuł ten powstał w celu omówienia różnych komplikacji (także opisywanych w literaturze) w rejonie okołooczodołowym oraz przedstawienia sposobów ich zmniejszania i usuwania.

Peri-orbital complications
Key words: complications, peri-orbital area, HA injections
In the past years, HA fillers have become more steadily used to treat different problems in the aging face. One region that has a vast patient demand is the eye area and more specifically the tear trough deformity. One of the major concerns for doctors in treating this region has been adverse reaction. This article is destined to give an overview of the different complications (also reported in the literature) in this area and how to minimise their risk of occurrence and their management.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku