Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nieinwazyjne i nieablacyjne fotoodmładzanie skóry za pomocą intensywnego pulsowego śródła (IPL) – nowy kierunek w dermatologii estetycznej –

Nieinwazyjne i nieablacyjne fotoodmładzanie skóry za
pomocą intensywnego pulsowego źródła światła (Intense Pulsed
Light - IPL) - nowy kierunek w dermatologii estetycznej

nr 4 (21)/lipiec-sierpień 2002

Nieinwazyjne i nieablacyjne fotoodmładzanie skóry za
pomocą intensywnego pulsowego źródła światła (Intense Pulsed
Light - IPL) - nowy kierunek w dermatologii estetycznej

W pracy przedstawiono nową, nieinwazyjną metodę fotoodmładzania
skóry przy użyciu intensywnego pulsowego źródła światła.
Przedstawiono także przegląd urządzeń stosowanych w nieinwazyjnych
zabiegach fotoodmładzania skóry. Efekty terapeutyczne tego typu
zabiegów są bardzo zachęcające, a przebieg gojenia i stopień
uciążliwości dla pacjenta zdecydowanie zminimalizowane.

Noninvasive and nonablation foto rejuvenation skin using Intense Pulsed Light (IPL) - new direction in aesthetic dermatology

A study presents a new non-invasive antiaging phototherapy using IPL.
Also, a ranking of tools used in non-invasive antiaging skin
procedures. Therapeutic and cosmetic effects in these procedures are
very promising and healing process and a level of discomfort for
patients definitely minimalized.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku